söndag 5 december 2010

Valanalys

Läkemedel och förskrivningsrätt för apotekare

Folkpartiets valanalysgrupp efterfrågade en profilfråga vid sidan av skolan. Jag arbetade aktivt i valrörelsen för att få min kommun att erbjuda alla 75-åringar en Läkemedelsgenomgång med apotekare. Kanske var det därför vi fick ett mandat till. Potentiella väljare förutom de äldre själva är också anhöriga, stora väljargrupper.

Apotekare stöttar idag läkare med goda råd om hur läkemedelsbehandlingen kan moderniseras. Idag får många av våra äldre behålla en läkemedelsbehandling som hade bäst före datum för 15-20 år sedan. Goda råd är bra men läkarna har svårt att genomföra förslagen därför att de läser i allmänhet inte litteratur som presenterar nya riktlinjer.

Nyligen ett exempel där läkaren inte visste att dosen för Trombyl är sänkt för att förhindra t ex en andra stroke. Trombyl innehåller acetylsalicylsyra. Högre dos retar en magslemhinna som hos äldre redan är skörare. Inte nog med det den högre dosen försämrar också en samtidig hjärtsvikt.
Senaste veckan har jag träffat på två patienter som klagat på jag är så trött och har ont i magen. I båda fallen tolkade behandlade läkare detta som urinvägsinfektion. Patienterna har vardera fått först ett antibiotika sedan ett annat och så vidare. Totalt handlade det om 5-6 olika antibiotikakurer och patienten blir inte bättre. Antibiotika måste användas så lite som möjligt för att vi framöver ska kunna behandla alvarliga sjukdomar.
Patinterna blev på grund av felbehandling svängdörrspatienter både på vårdcentralen och på sjukhuset. Tänk vad detta kostade. En ytterligare kostnad för kommunen är en omfattande hemtjänst och troligen också behov av särskilt boende i en snar framtid.
Mitt tränade apotekaröga såg genom att titta på diagnoser, läkemedelslista och genom att göra en symtomskattning att troligen föreligger en hjärtsvikt. Vid en svikt kan inte musklerna syrsättas tillräckligt utan trötthet och smärta är vanliga symtom.

Jag har arbetat 15 år med läkemedel och äldre och har tillräcklig kunskap för att ompröva behandling med vardagsläkemedel. En apotekare ser ofta problemet från ett annat håll. Utbilda läkarna är en dålig lösning eftersom kunskap är färskvara.
Jag ställer gärna upp redan idag att självständigt ompröva äldres läkemedelsbehandling om jag får dispens. Min kompetens och legitimation sätter gräns för vad jag självständigt kan genomföra.