lördag 15 oktober 2011

Landsmötet Motion F33 Äldres läkemedel

Tack till er som talade för min motion. Information till Maria Lundqvist Brömster som motiverade avslaget med att det är läkaren som ställer diagnosen. Det stora problemet är att diagnoser inte säkerställs utan en stor del av läkemedelsbehandlingen sker mot enskilda symtom. Det är alltså viktigt att våra läkare får tid och resurser att säkerställa diagnosen så att behandlingen kan bli rationell.
Idag finns det kommuner där 50 procent av våra äldre behandlas med 10 eller fler läkemedel, huvudorsaken är just symtombehandling.
När diagnosen är ställd överlämnas många åtgärder till andra i teamet t ex sjukgymnaster, psykologen och sjuksköterskor. Jag har svårt att förstå att läkemedelsbehandlingen inte kan genomföras av samhällets läkemedelsexperter, apotekarna.
Målet måste vara att idag rekommenderad rationell läkemedelsbehandling kommer i bruk
Dagens läkemedelsmisshandel av äldre, hur länge ska den få fortsätta?

måndag 10 oktober 2011

Landsmötet Äldres Läkemedelsbehandling

Patientfall 4 . även denna verklig patient

83-årig dam har flera läkemedel på sitt dosrecept som inte används vid apotekarsamtal på vårdcentral. Vid efterföljande läkarbesök blir en av åtgärderna att sätt ut inte använda läkemedel. En annan åtgärd blev att sänka dosen av lipidsänkande läkemedel för att apotekaren beräknat aktuell njurfunktion och då framkom rekommendation om dossänkning.

Vid uppföljande apotekarsamtal ett år senare återstår fyra viktiga åtgärder från föregående apotekarsamtal som inte är åtgärdade.

Utsättning av Salures eftersom njurfunktionen är för låg.
Damen har problem med benkramper på natten som behandlas med Kinin. Salures kan tänkas ge benkramper. Kinin mot benkramper var godkänt före 1991.
Patienten har inte fått ändrad medicinering trots att det påpekades att två av medicinerna krossades vilket inte är tillåtet.
Blodprov vid föregående apotekarbesök kunde inte utesluta hjärtsvikt, fortsatt symtombehandling istället för omprövning av diagnos.

Specialistutbildade apotekare inom Äldre och läkemedel har kunskaper som tydligt kan öka livskvalitén och samtidigt minska behovet av särskilt boende.

Rösta för motion F33 sid 209 på landsmötet.

Äldres Läkemedelsbehandling - Landsmötet

Patientfall 3 - verkligt fall liksom tidigare publicerade80-årig man med förmaksflimmer och högt blodtryck får också diagnosen hjärtsvikt efter att apotekare har genomfört samtal på vårdcentral. Vid samtalet framkom att han springer på toa på nätterna och är trött. Båda symtomen är vanliga vid hjärtsvikt. Apotekaren beställer provtagning för att undersöka om hjärtsvikt var möjlig orsak. Provet visar att hjärtsvikt är sannolik. Läkaren beslutar att lägga till diagnosen hjärtsvikt och att inleda läkemedelsbehandling som apotekaren rekommenderat. Vid uppföljande apotekarsamtal skattar patienten att han mår bättre.

Istället för att återremitera patienten till läkaren skulle apotekaren ha kunnat fortsatt att optimera läkemedelsbehandlingen om förskrivningsrätt för apotekare införs. Detta är ett exempel på behandling med vardagsläkemedel där apotekare kan avlasta läkare.

Rösta för motionen F33 sidan 209 vid Landsmötet!

Patientfall 2

80-årig man som fick inbjudan till Apotekarsamtal på vårdcentral i våras, utreds nu med hjärteko för att säkerställa diagnos. Vid apotekarsamtal gjordes en symtomskattning som gav misstanke om hjärtsvikt. Apotekaren beställde då provtagning för att se om det gick att utesluta diagnosen hjärtsvikt. Provet var förhöjt och patienten remitterades åter till läkaren för vidare utredning. Hjärtsvikt utan modern läkemedelsbehandling är en vanlig orsak till inläggning på sjukhus. Behov av hemvård och särskilt boende blir ofta också en vanlig konsekvens.
Det allra viktigaste är dock att bevara patientens livskvalité med idag rekommenderad läkemedelsbehandling.
Apotekare i vårdteamet gör skillnad.

Rösta för motionen F33 sid 209 om Äldres läkemedelsbehandling!