måndag 27 januari 2014

Ny patientlag

Okänt för många är att 80-åringar ofta har tre allvarliga läkemedelsfel som påverkar orken. Orsaken beror på gamla kunskaper och föråldrad behandling av äldre. I Dagens Medicin nu i januari skrevs om förslag till ny patientlag. “Många gånger skulle konflikter mellan patienter och sjukvården kunna undvikas om patienten fick möjlighet att få en andra medicinsk bedömning”. Det ska gälla alla som har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom. Hoppas att man då inte glömmer bort att hjärtsjukdomar kan jämföras med cancer när det gäller prognos. Läkemedel är den vanligaste behandlingen till äldre och därför borde apotekares kompetens användas vid en andra medicinsk bedömning. Med apotekare avses då specialistapotekare på t ex äldres behandling. Apotekare läser annan litteratur och är uppdaterade på nu rekommenderad behandling. 7

måndag 13 januari 2014

Använd apotekare och läkare smartare

Symtombehandling är ett gissel. Låt läkarna få tid att ompröva/säkerställa diagnoser istället för att lägga till fler läkemedel. Apotekarna behövs för att i vardagen optimera redan insatt behnadling. Läkaren ansvarar men apotekaren genomför

Vinn väljare på ny sjukvårdspolitik forts

Äldre faller på något sätt mellan stolarna. Det verkar vara mer status att arbeta med andra specialiteter i sjukvården än med äldre. Vid senaste mötet med omsorgsnämnden kom jag att tänka på ett praktiskt sätt att arbeta vore att erbjuda en screening vid biståndsbedömning. Vid behov diskuterar apotekare möjligheter att optimera läkemedelsbehandlingen med den äldre. Självklart också en skriftlig redovisning att ta med och diskutera med sin läkare. Den äldre ska självklart vara i centrum. Syftet är att satsa på optimering av läkemedelsbehandling när det fortfarande är enkelt. Partiledningen uttalar i svaret på min motion till landsmötet att apotekarnas kompetens måste tas tillvara. Det här förslaget tilltalar mig som specialistapotekare på äldres läkemedelsbehandling. Det handlar om att använda kunskap om patientens samtliga läkemedel, inte bara användning av sömnmedel.

fredag 3 januari 2014

Vinn väljare på ny sjukvårdspolitik

Tack Magnus Liljegren i Nu 5:e december för din analys om att den stora välfärdsfrågan bland väljare är hälso- och sjukvården. Det är svårt att göra sjukvårdsfrågor begripliga. Du tar upp att de äldre och sjuka blir fler. Ofta är det kvinnor som får ta hand om äldre familjemedlemmar. Anhöriga, och det är många väljare, behöver hjälp och avlastning- detta måste uppmärksammas även i politiken, det vill säga av Fp. Jag håller verkligen med dig! Jag vet inte om du hörde sista debattinlägget på landsmötet i Västerås. Jag hade tur att få sista inlägget innan streck drogs i debatten. Så här sa jag: Låt nästa jämnställdhetsfråga bli bättre hälsa för våra gamla föräldrar. Okänt för många är att 80-åringar ofta har tre allvarliga läkemedelsfel som på verkar orken. Det är oftast döttrarna som hjälper till när orken tryter.