lördag 9 juli 2011

Socialstyrelsens föreskrifter

Socialstyrelsens föreskrifter
om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
Remisstidentiden gick ut 29 juni och ska bearbetas under hösten.

I missivet står det så här:
Grundligare medicinska utredningar och bättre diagnostik av äldre patienter med flera samtidiga sjukdomar är en förutsättning för att kunna minska olika läkemedelsrelaterade problem.
Min kommentar till denna text är:
Endast läkare eller sjuksköterska får ansvara för att ompröva och/eller säkerställa diagnos. Det kan annars bli helt fel med läkemedelsgenomgång. Genomförande av läkemedelsgenomgång kan/bör delegeras till apotekare.

Nytänkande behövs i sjukvården!
- Låt våra apotekare få möjlighet att justera och optimera läkemedelsbehandlingen av våra äldre. Det finns specialister på äldre och läkemedel bland apotekarna idag. Syftet är att kapa köer och snabbare öka livskvalitén hos den växande skaran äldre.
- Vi har problem när 30 procent av våra äldre behandlas med olämpliga läkemedel, 30 procent av inläggningar orsakas av läkemedel, 70 procent verkar sakna säkerställd hjärt-kärl diagnos.

torsdag 7 juli 2011

Lokaltidningen idag

Jag läste idag i lokaltidningen om kaos på grund av överbeläggningar på sjukhusets medicinklinik. Läkaren som uttalde sig menade på att det vore enkelt att lösa problemet genom att tillåta stafettläkare. Sjukhuslednigen svarade att problemet berodde på sjuksköterskebrist.
Vad lär jag av detta, jo att det är läkaren som vill vara i centrum istället för patienten.
Jag menar att alla med legitimation inom sjukvården ska ges eget ansvar för områden där kompetensen sätter gränsen inte vilket yrke man har. Jag kan som apotekare tydligt se att nationella riktlinjer för behandling av äldre
kommit alldeles för få till del. En del av riktlinjerna har funnits i 15 år.I England har även apotekare förskrivningsrätt för läkemedel.

Jag har själv hört en öveläkare säga till en yngre kollega att den gamla tanten får behålla sin vätskedrivande behandling för att det är för svårt att byta till nu rekommenderad behandling. Det är inte konstigt att vi får överbeläggningar på våra sjukhus.

tisdag 5 juli 2011

Förebygg framtida vårdbehov

En av de vanligaste orsakerna till sjukhusvård hos äldre är hjärtsvikt, generellt är många underbehandlade. Det är nödvändigt att arbeta förebyggande för att klara framtidens vårdbehov.
En del av de här patienterna skulle inte behöva bli inlagda på sjukhus. Läkarna anger tidbrist för att inte genomföra modern behandling. Apotekare kan avlasta läkarna om vi bara får förskrivningsrätt för att optimera läkemedelsbehandlingen. Ett bra sätt att ta tillvara befintlig kompetens oh minska överbeläggning på våra sjukhus.