söndag 5 december 2010

Valanalys

Läkemedel och förskrivningsrätt för apotekare

Folkpartiets valanalysgrupp efterfrågade en profilfråga vid sidan av skolan. Jag arbetade aktivt i valrörelsen för att få min kommun att erbjuda alla 75-åringar en Läkemedelsgenomgång med apotekare. Kanske var det därför vi fick ett mandat till. Potentiella väljare förutom de äldre själva är också anhöriga, stora väljargrupper.

Apotekare stöttar idag läkare med goda råd om hur läkemedelsbehandlingen kan moderniseras. Idag får många av våra äldre behålla en läkemedelsbehandling som hade bäst före datum för 15-20 år sedan. Goda råd är bra men läkarna har svårt att genomföra förslagen därför att de läser i allmänhet inte litteratur som presenterar nya riktlinjer.

Nyligen ett exempel där läkaren inte visste att dosen för Trombyl är sänkt för att förhindra t ex en andra stroke. Trombyl innehåller acetylsalicylsyra. Högre dos retar en magslemhinna som hos äldre redan är skörare. Inte nog med det den högre dosen försämrar också en samtidig hjärtsvikt.
Senaste veckan har jag träffat på två patienter som klagat på jag är så trött och har ont i magen. I båda fallen tolkade behandlade läkare detta som urinvägsinfektion. Patienterna har vardera fått först ett antibiotika sedan ett annat och så vidare. Totalt handlade det om 5-6 olika antibiotikakurer och patienten blir inte bättre. Antibiotika måste användas så lite som möjligt för att vi framöver ska kunna behandla alvarliga sjukdomar.
Patinterna blev på grund av felbehandling svängdörrspatienter både på vårdcentralen och på sjukhuset. Tänk vad detta kostade. En ytterligare kostnad för kommunen är en omfattande hemtjänst och troligen också behov av särskilt boende i en snar framtid.
Mitt tränade apotekaröga såg genom att titta på diagnoser, läkemedelslista och genom att göra en symtomskattning att troligen föreligger en hjärtsvikt. Vid en svikt kan inte musklerna syrsättas tillräckligt utan trötthet och smärta är vanliga symtom.

Jag har arbetat 15 år med läkemedel och äldre och har tillräcklig kunskap för att ompröva behandling med vardagsläkemedel. En apotekare ser ofta problemet från ett annat håll. Utbilda läkarna är en dålig lösning eftersom kunskap är färskvara.
Jag ställer gärna upp redan idag att självständigt ompröva äldres läkemedelsbehandling om jag får dispens. Min kompetens och legitimation sätter gräns för vad jag självständigt kan genomföra.

söndag 21 november 2010

Nya monopol växer fram

Västra Götaland verkar vara en stor aktör när det gäller att bygga nya regionala monopol.
Idag finns det fler administratörer än läkare anställda i regionen. Främjar det en bra sjukvård?
Västra Götaland har monopol på sina transporter. Nya områden där regionala monopol är under framväxt är läkemedelsförsörjning, mat och tolkverksamhet.
Än värre är det på området farmacevtiska kunskapstjänster där regionens tjänstemän har proklamerat att stand still gäller eftersom upphandling av läkemedelsförsörjning pågår. Undrar om regionens (sjukvårds)politiker vet vad tjänstemännen sysslar med? Farmacevtiska kunskapstjänster med idag mindre än tjugo anställda är en mycket liten verksamhet för Västra Götaland med 50 000 anställda Det verkar finnas krafter inom Västra Götaland som arbetar för att allt ska genomföras i egen regi. Till exempel håller man på att utveckla läkemedelsservice, slutenvårdsdos och läkemedelsplan till en högre kostnad än när de här tjänsterna köps på marknaden. Det hävdas att på sikt kan man räkna hem pengarna, skattepengarna rullar tills vidare. Risken är uppenbar att det blir ett fåtal beslutsfattare, mångfalden går förlorad. Hur ska då utvecklingen drivas framåt?
Utvecklig av den viktiga tjänsten klinisk farmaci verkar helt stannat av och mycket kompetens håller på att gå förlorad när apotekarna köps upp av regionen i Västra Götaland. Onekligen ett dyrt experiment när upp till 20 procent av akutinläggningar bedöms vara läkemedelsorsakade. Tänk så mycket livskvalité och hälsa som kan vinnas om Sverige upphör att vara ett u-land inom området klinisk farmaci. Läkemedelsbehandling som hade bäste före datum för 10-15 år sedan förekommer.

måndag 21 juni 2010

Monopol på farmacevtiska tjänster

Apoteksmonopolet har nyligen avskaffats men Västra Götaland har beslutat att farmacevtiska tjänster ska utföras av apotekare anställda i regionen. Det handlar alltså om att ta fram nya dataprogra och andra verktyg för att genomföra i egen regi tjänster som tidigare upphandlats. Det blir dyrt för skattebetalarna

Sörlidens: Alliansen även för de äldre

Sörlidens: Alliansen även för de äldre

onsdag 16 juni 2010

Mormors läkemedel

Jag är apotekare och har arbetat med äldres läkemedel i 15 år och har nästan aldrig sett någon läkemedelsbehandling där inte kvalitén kan bli bättre. Det händer mycket på läkemedelsfronten och det gäller att hänga med. Tyvärr ser jag allför ofta gammaldags lösningar från 1980-talet. Hallå brukar jag säga det är 2010 nu.Hur kan det bli bättre?

Jag har fungerat som rådgivare åt läkare i många år. Ibland lyssnar de på mina förslag, men jag har också fått höra att du som apotekare ska inte tro att du kan det här bättre än jag som är läkare.

Tråkigt tycker jag, vad tycker du?