fredag 25 oktober 2013

Waran eller Trombyl

I onsdags arbetade jag extra på apotek i Vänersborg med receptexpediering. Ett exempel är en äldre dam som har förmaksflimmer där Waran byts ut mot Trombyl med motivering risk att ramla. Den rekommendationen är föråldrad eftersom behandling med Trombyl är tämligen värdelös och risk vid eventuellt fall är mycket liten vid behandling med Waran. Anhörig frågar om det går att göra något åt patientens tilltagande problem med trötthet. Vid en titt på läkemedelslistan bedömer jag som apotekare att det troligen finns en hel del att göra. Läkaren hade svarat att det blir till att vila. Den här damen bor i eget boende men hur länge till utan nu rekommenderad läkemedelsbehandling? En plats på omsorgsboende kostar över en halv miljon per år. Jag tycker att det är viktigt att samhället använder specialutbildade apotekare i vården av våra äldre.

torsdag 3 oktober 2013

Överbeläggning på sjukhus

Apotekare träffade en äldre dam för cirka ett år sedan. Apotekare läser annan litteratur och ser problemen från ett läkemedelsperspektiv. Vid ny symtomskattning redovisas nu ett år senare försämring av många symtom. Tyvärr har behandlande läkare inte genomfört de förslag till ändringar som apotekaren föreslog. Läkaren har istället prövat ett läkemedel mot magsmärta som dels är olämpligt till äldre och heller inte finns som rekommendation idag. Den här patienten är kandidat för undvikbar inläggning på sjukhus. Vårdcentralen anser att den gjort det som går att göra. Skärpning behandlande vårdcentral! Apotekare kan men får inte optimera läkemedelsbehandlingen. Konkurrens behövs för förskrivning av läkemedel. Det var nu sju år sedan nya nationella riktlinjer kom som verkar vara okända för vårdcentralen. Vi behöver mindre av fel eller gammal läkemedelbehandling, vi behöver mer kvalité i medicineringen av äldre. Fler vårdplatser, fler sjuksköterskor och fler läkare kostar mycket mer och det är inte säkert att kvalitén blir så mycket bättre.