söndag 21 november 2010

Nya monopol växer fram

Västra Götaland verkar vara en stor aktör när det gäller att bygga nya regionala monopol.
Idag finns det fler administratörer än läkare anställda i regionen. Främjar det en bra sjukvård?
Västra Götaland har monopol på sina transporter. Nya områden där regionala monopol är under framväxt är läkemedelsförsörjning, mat och tolkverksamhet.
Än värre är det på området farmacevtiska kunskapstjänster där regionens tjänstemän har proklamerat att stand still gäller eftersom upphandling av läkemedelsförsörjning pågår. Undrar om regionens (sjukvårds)politiker vet vad tjänstemännen sysslar med? Farmacevtiska kunskapstjänster med idag mindre än tjugo anställda är en mycket liten verksamhet för Västra Götaland med 50 000 anställda Det verkar finnas krafter inom Västra Götaland som arbetar för att allt ska genomföras i egen regi. Till exempel håller man på att utveckla läkemedelsservice, slutenvårdsdos och läkemedelsplan till en högre kostnad än när de här tjänsterna köps på marknaden. Det hävdas att på sikt kan man räkna hem pengarna, skattepengarna rullar tills vidare. Risken är uppenbar att det blir ett fåtal beslutsfattare, mångfalden går förlorad. Hur ska då utvecklingen drivas framåt?
Utvecklig av den viktiga tjänsten klinisk farmaci verkar helt stannat av och mycket kompetens håller på att gå förlorad när apotekarna köps upp av regionen i Västra Götaland. Onekligen ett dyrt experiment när upp till 20 procent av akutinläggningar bedöms vara läkemedelsorsakade. Tänk så mycket livskvalité och hälsa som kan vinnas om Sverige upphör att vara ett u-land inom området klinisk farmaci. Läkemedelsbehandling som hade bäste före datum för 10-15 år sedan förekommer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar