måndag 30 maj 2011

Varför saknas diagnos hos 70 procent?

Det är för mig en gåta att fortfarande 2011 saknar 70 procent av våra äldre säkerställd diagnos för hjärtsvikt. Rekommendation kom redan 2006 och än idag är det ytterst få av läkarna som verkar använda rekommenderad objektiv metod.
Saknas intresse? Brist på engagemang? Kunskapsbrist?

Jag lärde mig för många år sedan av en äldre läkare – ingen diagnos, inga läkemedel.
Tyvärr är det idag vanligt med symtombehandling istället. Många symtom ger istället en diversifierad behandling med många olika läkemedel istället för optimering av rekommenderad behandling. Inte konstigt att många äldre behandlas med 10 eller fler läkemedel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar