tisdag 5 juli 2011

Förebygg framtida vårdbehov

En av de vanligaste orsakerna till sjukhusvård hos äldre är hjärtsvikt, generellt är många underbehandlade. Det är nödvändigt att arbeta förebyggande för att klara framtidens vårdbehov.
En del av de här patienterna skulle inte behöva bli inlagda på sjukhus. Läkarna anger tidbrist för att inte genomföra modern behandling. Apotekare kan avlasta läkarna om vi bara får förskrivningsrätt för att optimera läkemedelsbehandlingen. Ett bra sätt att ta tillvara befintlig kompetens oh minska överbeläggning på våra sjukhus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar