måndag 28 november 2011

Aktuellt 28 november

På Aktuellt idag sades att kostnadsökningen på vårdcentralerna i Södermanland är stor på grund av det stor behovet av stafettläkare. Läkaren behöver inte ensam genomföra självklara justeringar i vardagsmedicin och vardagsläkemedel. Läkarens tid behövs för att ompröva och säkerställa diagnoser. Nuvarande symtombehandling med många läkemedel medför höga kommunala omsorgskostnader och överbeläggningar på våra sjukhus. Släpp fram apotekarnas kunskaper kring äldres medicinering! I andra länder samarbetar läkare och apotekare, varför inte i Sverige?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar