lördag 17 december 2011

Besparingar i Äldreomsorgen där alla blir vinnare

Kostnader för äldreomsorgen kommer att öka kraftigt i en nära framtid. Felaktig läkemedelsbehandling till äldre kostar samhället miljarder, vilket ofta är okänt för politiker.

Följande exempel är slumpmässigt hämtat ur ett nytt webbaserat system för beslutsunderlag vid läkemedelsgenomgångar.
Man 85 år med många diagnoser t ex hjärtsvikt, förmaksflimmer, KOL och diabetes. Patienten är inte rökare.
Läkemedelslistan är lång när arbetet påbörjas med åtgärdsförslag från apotekare. Apotekare använder symtomskattning, diagnoser och viktiga labprover som underlag. Råd om behov att säkerställa diagnoser innan förändring av läkemedelsbehandlingen påbörjas följer också med till ansvarig läkare.

Före åtgärdsförslag från apotekare Omeprazol
Dimetikon
Trombyl
Impugan i hög dos
Lyrica
Sobril
Citalopram
Laktulos
Acetylcystein
Xalatan ögondroppar
Movicol
Atrovent

Patienten får förslag på åtgärder om rekommenderad rationell läkemedelsbehandling istället för symtombehandling mot diverse åkommor.
Under några månader optimeras behandlingen med Losartan och Bisoprolol. Patienten mår bättre och övrig symtombehandling kan sedan försiktigt sättas ut.
Efter åtgärdsförslag från apotekare återstår följande från den ursprugliga listan:
Trombyl, Impugan i låg dos vid behov, Sobril vid behov och Xalatan ögondroppar mot grön starr.

Förändringarna innebär att behovet av kommunal omsorg som t ex att linda svullna ben, besök av nattpatrullen och behov av särskilt boende minskas. Behovet av sjukhusinläggning, vårdplanering och korttidsboende minskar också.
Detta är exempel är ett bland många felbehandlade äldre som jag har träffat på som konsult i primärvården, på vård- och omsorgsboenden och på sjukhuskliniker.

Kanske kan ovanstående fall övertyga fler att min motion till landsmötet är och var viktig.
- Att första linjens hälso- och sjukvård till äldre leds av äldresjuksköterskor och apotekare som stöd och avlastning av läkare från vardagsbeslut om läkemedel.

- Att fler kompetenser vid diagnos och behandling inklusive läkemedelsförskrivning är lösningar som skulle göra den äldres livskvalitet och läkemedelsterapi bättre. Stora besparingar för kommuner är möjlig.

Alla blir vinnare och Folkpartiets nya vårdprogram skulle kunna locka många väljare!
Fyra femtedelar av den medicinska behandlingen av våra äldre är läkemedelsbehandling
Släpp apotekarnas kunskaper loss!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar