lördag 23 mars 2013

Folkpartiet bestämmer centralt hur det ska vara

För Folkpartiet är det fortfarande enbart läkare, helst geriatriker som ska få ordning på läkemedelsanvändningen. I Dagens Medicin nyligen uttalade sig våra ledande geriatriker att de saknar kunskap hur man kan komma till rätta med t ex oro hos äldre. Läser man av statistiken januari 2013 i SKL:s utdataportal ser man att utvecklingen går åt fel håll Det stämmer med geriatrikernas uttalande. Kompetens saknas generellt i läkarkåren. Man tar inte tillvara att apotekare med specialinriktning äldre redan vet hur man brukar komma framåt. Som apotekare finns jag inte i Folkpartiet, man lyssnar inte, tar inte tillvara medlemssynpunkter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar