fredag 25 oktober 2013

Waran eller Trombyl

I onsdags arbetade jag extra på apotek i Vänersborg med receptexpediering. Ett exempel är en äldre dam som har förmaksflimmer där Waran byts ut mot Trombyl med motivering risk att ramla. Den rekommendationen är föråldrad eftersom behandling med Trombyl är tämligen värdelös och risk vid eventuellt fall är mycket liten vid behandling med Waran. Anhörig frågar om det går att göra något åt patientens tilltagande problem med trötthet. Vid en titt på läkemedelslistan bedömer jag som apotekare att det troligen finns en hel del att göra. Läkaren hade svarat att det blir till att vila. Den här damen bor i eget boende men hur länge till utan nu rekommenderad läkemedelsbehandling? En plats på omsorgsboende kostar över en halv miljon per år. Jag tycker att det är viktigt att samhället använder specialutbildade apotekare i vården av våra äldre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar