torsdag 3 oktober 2013

Överbeläggning på sjukhus

Apotekare träffade en äldre dam för cirka ett år sedan. Apotekare läser annan litteratur och ser problemen från ett läkemedelsperspektiv. Vid ny symtomskattning redovisas nu ett år senare försämring av många symtom. Tyvärr har behandlande läkare inte genomfört de förslag till ändringar som apotekaren föreslog. Läkaren har istället prövat ett läkemedel mot magsmärta som dels är olämpligt till äldre och heller inte finns som rekommendation idag. Den här patienten är kandidat för undvikbar inläggning på sjukhus. Vårdcentralen anser att den gjort det som går att göra. Skärpning behandlande vårdcentral! Apotekare kan men får inte optimera läkemedelsbehandlingen. Konkurrens behövs för förskrivning av läkemedel. Det var nu sju år sedan nya nationella riktlinjer kom som verkar vara okända för vårdcentralen. Vi behöver mindre av fel eller gammal läkemedelbehandling, vi behöver mer kvalité i medicineringen av äldre. Fler vårdplatser, fler sjuksköterskor och fler läkare kostar mycket mer och det är inte säkert att kvalitén blir så mycket bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar