lördag 9 juli 2011

Socialstyrelsens föreskrifter

Socialstyrelsens föreskrifter
om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
Remisstidentiden gick ut 29 juni och ska bearbetas under hösten.

I missivet står det så här:
Grundligare medicinska utredningar och bättre diagnostik av äldre patienter med flera samtidiga sjukdomar är en förutsättning för att kunna minska olika läkemedelsrelaterade problem.
Min kommentar till denna text är:
Endast läkare eller sjuksköterska får ansvara för att ompröva och/eller säkerställa diagnos. Det kan annars bli helt fel med läkemedelsgenomgång. Genomförande av läkemedelsgenomgång kan/bör delegeras till apotekare.

Nytänkande behövs i sjukvården!
- Låt våra apotekare få möjlighet att justera och optimera läkemedelsbehandlingen av våra äldre. Det finns specialister på äldre och läkemedel bland apotekarna idag. Syftet är att kapa köer och snabbare öka livskvalitén hos den växande skaran äldre.
- Vi har problem när 30 procent av våra äldre behandlas med olämpliga läkemedel, 30 procent av inläggningar orsakas av läkemedel, 70 procent verkar sakna säkerställd hjärt-kärl diagnos.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar