torsdag 7 juli 2011

Lokaltidningen idag

Jag läste idag i lokaltidningen om kaos på grund av överbeläggningar på sjukhusets medicinklinik. Läkaren som uttalde sig menade på att det vore enkelt att lösa problemet genom att tillåta stafettläkare. Sjukhuslednigen svarade att problemet berodde på sjuksköterskebrist.
Vad lär jag av detta, jo att det är läkaren som vill vara i centrum istället för patienten.
Jag menar att alla med legitimation inom sjukvården ska ges eget ansvar för områden där kompetensen sätter gränsen inte vilket yrke man har. Jag kan som apotekare tydligt se att nationella riktlinjer för behandling av äldre
kommit alldeles för få till del. En del av riktlinjerna har funnits i 15 år.I England har även apotekare förskrivningsrätt för läkemedel.

Jag har själv hört en öveläkare säga till en yngre kollega att den gamla tanten får behålla sin vätskedrivande behandling för att det är för svårt att byta till nu rekommenderad behandling. Det är inte konstigt att vi får överbeläggningar på våra sjukhus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar