söndag 3 november 2013

Nya partiprogrammet

3.3.3 punkt 8 i partistyrelsens förslag ”Ett husläkarsystem där patientansvaret ligger i primärvården gynnar särskilt multisjuka och äldre medborgare” Kommentarer - Fokus ska vara patienten i centrum och livskvalitet. - Ordet husläkare kan kanske vara kvar men numera gäller teamarbete - Multisjuka betyder ofta behandling med många läkemedel. Tyvärr är det så att orsaken till många läkemedel oftast beror på symtombehandling istället för säkerställd diagnos. - Att äldre gynnas är hämtat från en mer än 10 år gammal studie i Stockholm där akutsjukvård oftare användes. Problemet i dag till onödig sjukhusvård är oftast fel läkemedel vilket SKL skriver om under projektet de mest sjuka äldre. - Exempel bland en mängd jag stött på. Läkaren säkerställer inte diagnosen. Resultat inläggning på sjukhus sex gånger. Särskilt alvarligt här eftersom njurfunktionen var kraftigt nedsatt och läkemedelsdosen inte anpassades. - Exempel läkaren använder bara en del av apotekarens behandlingförslag. Istället ordineras blodtransfusion, 160 labprover och dyra undersökningar på sjukhus. Utfallet ger inte underlag för bättre behandling av patienten. Ett bekymmersamt år för patienten och ingen förbättrad livskvalitet. Apotekarens behandlingsförslag har åter skickats till läkaren. Mitt förslag till partiprogrammet ”Primärvårdens kvalitet måste säkerställas med husläkare som säkerställer diagnos och apotekare som tillämpar nu rekommenderad läkemedelsbehandling.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar