fredag 3 januari 2014

Vinn väljare på ny sjukvårdspolitik

Tack Magnus Liljegren i Nu 5:e december för din analys om att den stora välfärdsfrågan bland väljare är hälso- och sjukvården. Det är svårt att göra sjukvårdsfrågor begripliga. Du tar upp att de äldre och sjuka blir fler. Ofta är det kvinnor som får ta hand om äldre familjemedlemmar. Anhöriga, och det är många väljare, behöver hjälp och avlastning- detta måste uppmärksammas även i politiken, det vill säga av Fp. Jag håller verkligen med dig! Jag vet inte om du hörde sista debattinlägget på landsmötet i Västerås. Jag hade tur att få sista inlägget innan streck drogs i debatten. Så här sa jag: Låt nästa jämnställdhetsfråga bli bättre hälsa för våra gamla föräldrar. Okänt för många är att 80-åringar ofta har tre allvarliga läkemedelsfel som på verkar orken. Det är oftast döttrarna som hjälper till när orken tryter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar