måndag 10 oktober 2011

Äldres Läkemedelsbehandling - Landsmötet

Patientfall 3 - verkligt fall liksom tidigare publicerade80-årig man med förmaksflimmer och högt blodtryck får också diagnosen hjärtsvikt efter att apotekare har genomfört samtal på vårdcentral. Vid samtalet framkom att han springer på toa på nätterna och är trött. Båda symtomen är vanliga vid hjärtsvikt. Apotekaren beställer provtagning för att undersöka om hjärtsvikt var möjlig orsak. Provet visar att hjärtsvikt är sannolik. Läkaren beslutar att lägga till diagnosen hjärtsvikt och att inleda läkemedelsbehandling som apotekaren rekommenderat. Vid uppföljande apotekarsamtal skattar patienten att han mår bättre.

Istället för att återremitera patienten till läkaren skulle apotekaren ha kunnat fortsatt att optimera läkemedelsbehandlingen om förskrivningsrätt för apotekare införs. Detta är ett exempel på behandling med vardagsläkemedel där apotekare kan avlasta läkare.

Rösta för motionen F33 sidan 209 vid Landsmötet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar