måndag 10 oktober 2011

Patientfall 2

80-årig man som fick inbjudan till Apotekarsamtal på vårdcentral i våras, utreds nu med hjärteko för att säkerställa diagnos. Vid apotekarsamtal gjordes en symtomskattning som gav misstanke om hjärtsvikt. Apotekaren beställde då provtagning för att se om det gick att utesluta diagnosen hjärtsvikt. Provet var förhöjt och patienten remitterades åter till läkaren för vidare utredning. Hjärtsvikt utan modern läkemedelsbehandling är en vanlig orsak till inläggning på sjukhus. Behov av hemvård och särskilt boende blir ofta också en vanlig konsekvens.
Det allra viktigaste är dock att bevara patientens livskvalité med idag rekommenderad läkemedelsbehandling.
Apotekare i vårdteamet gör skillnad.

Rösta för motionen F33 sid 209 om Äldres läkemedelsbehandling!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar