lördag 15 oktober 2011

Landsmötet Motion F33 Äldres läkemedel

Tack till er som talade för min motion. Information till Maria Lundqvist Brömster som motiverade avslaget med att det är läkaren som ställer diagnosen. Det stora problemet är att diagnoser inte säkerställs utan en stor del av läkemedelsbehandlingen sker mot enskilda symtom. Det är alltså viktigt att våra läkare får tid och resurser att säkerställa diagnosen så att behandlingen kan bli rationell.
Idag finns det kommuner där 50 procent av våra äldre behandlas med 10 eller fler läkemedel, huvudorsaken är just symtombehandling.
När diagnosen är ställd överlämnas många åtgärder till andra i teamet t ex sjukgymnaster, psykologen och sjuksköterskor. Jag har svårt att förstå att läkemedelsbehandlingen inte kan genomföras av samhällets läkemedelsexperter, apotekarna.
Målet måste vara att idag rekommenderad rationell läkemedelsbehandling kommer i bruk
Dagens läkemedelsmisshandel av äldre, hur länge ska den få fortsätta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar