måndag 10 oktober 2011

Landsmötet Äldres Läkemedelsbehandling

Patientfall 4 . även denna verklig patient

83-årig dam har flera läkemedel på sitt dosrecept som inte används vid apotekarsamtal på vårdcentral. Vid efterföljande läkarbesök blir en av åtgärderna att sätt ut inte använda läkemedel. En annan åtgärd blev att sänka dosen av lipidsänkande läkemedel för att apotekaren beräknat aktuell njurfunktion och då framkom rekommendation om dossänkning.

Vid uppföljande apotekarsamtal ett år senare återstår fyra viktiga åtgärder från föregående apotekarsamtal som inte är åtgärdade.

Utsättning av Salures eftersom njurfunktionen är för låg.
Damen har problem med benkramper på natten som behandlas med Kinin. Salures kan tänkas ge benkramper. Kinin mot benkramper var godkänt före 1991.
Patienten har inte fått ändrad medicinering trots att det påpekades att två av medicinerna krossades vilket inte är tillåtet.
Blodprov vid föregående apotekarbesök kunde inte utesluta hjärtsvikt, fortsatt symtombehandling istället för omprövning av diagnos.

Specialistutbildade apotekare inom Äldre och läkemedel har kunskaper som tydligt kan öka livskvalitén och samtidigt minska behovet av särskilt boende.

Rösta för motion F33 sid 209 på landsmötet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar