måndag 13 januari 2014

Använd apotekare och läkare smartare

Symtombehandling är ett gissel. Låt läkarna få tid att ompröva/säkerställa diagnoser istället för att lägga till fler läkemedel. Apotekarna behövs för att i vardagen optimera redan insatt behnadling. Läkaren ansvarar men apotekaren genomför

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar