måndag 27 januari 2014

Ny patientlag

Okänt för många är att 80-åringar ofta har tre allvarliga läkemedelsfel som påverkar orken. Orsaken beror på gamla kunskaper och föråldrad behandling av äldre. I Dagens Medicin nu i januari skrevs om förslag till ny patientlag. “Många gånger skulle konflikter mellan patienter och sjukvården kunna undvikas om patienten fick möjlighet att få en andra medicinsk bedömning”. Det ska gälla alla som har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom. Hoppas att man då inte glömmer bort att hjärtsjukdomar kan jämföras med cancer när det gäller prognos. Läkemedel är den vanligaste behandlingen till äldre och därför borde apotekares kompetens användas vid en andra medicinsk bedömning. Med apotekare avses då specialistapotekare på t ex äldres behandling. Apotekare läser annan litteratur och är uppdaterade på nu rekommenderad behandling. 7

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar