måndag 13 januari 2014

Vinn väljare på ny sjukvårdspolitik forts

Äldre faller på något sätt mellan stolarna. Det verkar vara mer status att arbeta med andra specialiteter i sjukvården än med äldre. Vid senaste mötet med omsorgsnämnden kom jag att tänka på ett praktiskt sätt att arbeta vore att erbjuda en screening vid biståndsbedömning. Vid behov diskuterar apotekare möjligheter att optimera läkemedelsbehandlingen med den äldre. Självklart också en skriftlig redovisning att ta med och diskutera med sin läkare. Den äldre ska självklart vara i centrum. Syftet är att satsa på optimering av läkemedelsbehandling när det fortfarande är enkelt. Partiledningen uttalar i svaret på min motion till landsmötet att apotekarnas kompetens måste tas tillvara. Det här förslaget tilltalar mig som specialistapotekare på äldres läkemedelsbehandling. Det handlar om att använda kunskap om patientens samtliga läkemedel, inte bara användning av sömnmedel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar